Nieuwsberichten

Ziekteverzuim werknemers historisch hoog

Naast een groot personeelstekort hebben werkgevers te maken met nóg...
Lees meer

Melding geen pensioen op loonstrook

De regering heeft zich ten doel gesteld de zgn. ‘witte vlek’ op pen...
Lees meer

Bedrag ineens opnieuw uitgesteld

Een van de mogelijkheden die de overheid op het gebied van pensioen...
Lees meer

Voorstellen voor vereenvoudiging Sociale Zekerheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft haar ambt...
Lees meer

Gezondheid centraal in arbeidsvoorwaarden

Uit een recent onderzoek naar de behoeften ten aanzien van een aant...
Lees meer

Wet toekomst pensioenen is een feit

Met de instemming van de Eerste Kamer op 30 mei 2023 is de Wet toek...
Lees meer

Achterstanden UWV nopen minister tot maatregelen

Het UWV kampt al enige jaren met een flinke achterstand bij de beoo...
Lees meer

Zorgen over pensioen ineens

Per 1 januari 2024 moet het voor medewerkers mogelijk worden om bij...
Lees meer

Deel volledig gepensioneerden wil werken

Twee op de vijf volledig gepensioneerden wil best weer aan de slag....
Lees meer

Wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts leidend bij R...

Meer dan drie jaar geleden stelde de regering voor het oordeel van ...
Lees meer

Hoge Raad oordeelt ook dat Deliveroo pensioenpr...

Eind 2021 besliste het gerechtshof Amsterdam dat maaltijdbezorger D...
Lees meer

Meer dan 4 weken hersteld maar toch voortzettin...

Voor de doorbetaling van het loon geldt normaal gesproken dat als e...
Lees meer