Fill 6 Copy 3

Jurisprudentie werkingssfeer pensioenfondsen

Het blijft stormachtig in pensioenfondsenland. Niet in de laatste plaats door de Wet toekomst pensioenen, maar ook door de voortdurende discussies over verplichtstellingsbesluiten. Een aantal highlights:

Hoge Raad: maker vegagehaktballetjes valt onder VLEP

Eerder schreven wij al over Like Meat, de maker van vegagehaktballetjes. Zij vielen toch onder het BPF voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees. Die uitsprak is nu bevestigd door de Hoge Raad. De fabrikant zag het door hen aangespannen hoger beroep afgewezen. Ze moeten de niet afgedragen premies met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 alsnog voldoen.

Geen verplichte aansluiting BPF Reisbranche voor websitebouwer

HaDer Development BV, onderdeel van de groep waartoe ook Prijsvrij.nl behoort hoeft zich niet aan te sluiten bij het BPF Reisbranche. Dat heeft de rechter besloten nadat PGB, de huidige uitvoerder van de pensioen voor de reisbranche, na een eerdere uitspraak in beroep was gegaan. Het bedrijf bouwt en onderhoudt de website van onder andere Prijsvrij.nl. De rechter besliste echter dat de loonsom die aan deze specifieke aanbieder wordt besteed minder dan 50% bedraagt. Daarmee voldoet het niet aan het zgn. ‘hoofdzakelijkheidscriterium’ dat aansluiting verplicht had gemaakt.

Voor Booking.com besliste de rechter recent anders. Het online platform kondigde aan tegen deze uitspraak in beroep te zullen gaan. Zij hebben het kort geding eind mei 2024 echter weer ingetrokken.

PME breidt werkingssfeer uit naar ondersteunende werkzaamheden

Pensioenfonds Metalektro heeft de verplichtstelling aangepast. Sinds die aanpassing vallen onder het verplicht gestelde pensioen ook bedrijfsonderdelen als finance, inkoop of HRM die als aparte BV’s zijn vormgegeven. De betreffende medewerkers houden zich weliswaar niet rechtstreeks bezig met het bewerken en verwerken van metaal, maar verrichten wel ondersteunende werkzaamheden.

Omdat het volgens eigen zeggen een ‘verduidelijking’ en niet een ‘verruiming’ van de werkingssfeer betreft kunnen bedrijven verplicht worden om met terugwerkende kracht de pensioenpremies te voldoen.

Vooralsnog is PME het enige pensioenfonds dat de werkingssfeer op deze manier heeft aangepast. Maar mogelijk dat met deze ‘verduidelijking’ een precedent is geschapen en de komende jaren méér pensioenfondsen hun verplichtstelling zo zullen vormgeven.