Fill 3 Copy

Verplichte aansluiting pensioenfonds blijft issue

Een bedrijf moet altijd alert zijn op een eventuele verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een aantal casussen in de afgelopen maanden onderstreepten andermaal het belang van goed onderzoek hiernaar.

Booking.com is reisagent

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat Booking.com zich moet aansluiten bij het pensioenfonds voor de reisbranche. Zelf was het bedrijf van mening dat zij hier niet onder vielen. Het ziet zichzelf als internetbedrijf en gaven aan dat zij niet actief betrokken zijn bij overeenkomsten tussen toeristen en de aanbieders van verblijfsaccommodaties.

Uit de statuten, de website, de jaarstukken en de algemene voorwaarden maakte het gerechtshof echter anders op. Het besliste dat het bedrijf met terugwerkende kracht vanaf 1999 aangesloten moet zijn. Een extra kostenpost van 405 miljoen euro.

Vegagehaktballetje valt toch onder vleesindustrie

Like Meat, producent van plantaardige vleesvervangers, moet zich toch aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de vleesindustrie. Eerder sprak een kantonrechter zich uit tegen de verplichte aansluiting. Het gerechtshof in Den Haag fluit de betreffende rechter nu terug en concludeert dat Like Meat wel degelijk onder de werkingssfeer valt.

De verplichtstelling van het Vlep, het bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees is in 2018 gewijzigd. Sindsdien vallen onder ‘gemaksvoeding’ ook meelproducten gemengd of gevuld met o.a. groenten.

Een andere belangrijke reden is dat in de volksmond er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen vegetarische gehaktballetjes en gewone gehaktballetjes. Een ander argument is dat de producent in de ontwikkeling, de benaming en de presentatie van hun producten ook steeds de aansluiting zoekt bij producten die van oudsher vlees bevatten.

Stekker in het stopcontact steken geen installatiewerk

PMT, het pensioenfonds voor de Metaal & Techniek, vorderde in hoger beroep de verplichte aansluiting van een bedrijf dat als voornaamste taak heeft om bij congressen het geluid en het licht te verzorgen.

De rechter ging hier niet in mee. Het bedrijf besteedt eventuele elektrotechnische werkzaamheden zoals het toevoegen van een extra aansluiting altijd uit aan externe werknemers. De werknemers van het bedrijf zelf hebben hier niet de papieren voor. De werkzaamheden van het bedrijf zelf beperken zich tot het aanleggen van verbindingen tussen al bestaande apparaten zoals televisies, schermen en speakers. En dat is volgens de rechter niet voldoende om onder de werkingssfeer te vallen.