Fill 1

Onze werkwijze

PBMN richt zich uitsluitend op pensioenvoorzieningen voor de DGA en werkgever. Daarbij houden wij onder meer rekening met de feitelijke situatie, de wensen en behoeften, de financiële mogelijkheden en – uiteraard – het wettelijke kader.

Ons adviestraject is in vijf stappen te verdelen:
1. Inventarisatie
2. Analyse
3. Advies
4. Inkoopbegeleiding
5. Implementatie

Beheerwerkzaamheden door PBMN vinden plaats op basis van een Service Level Agreement.

PBMN verricht haar werkzaamheden uitsluitend op declaratiebasis. In de meeste gevallen is dat de door ons bestede tijd maal een uurtarief. Zie ook dienstenwijzer en tarieven.