Fill 1

Uitstel voor melden geen pensioen op loonstrook

Met het doel werknemers te stimuleren om een gesprek aan te gaan met hun werkgever over pensioen en werkgevers te prikkelen om alsnog een pensioenregeling aan te bieden, is voorgesteld om werkgevers die geen pensioen aanbieden te verplichten dit te melden op de loonstrook.

Een voorwaarde voor de invoering van deze verplichting was de uitvoerbaarheid. Omdat daar nog niet voldoende over duidelijk is heeft de minister besloten tot het uitstel. Er is een wetswijziging in voorbereiding die die duidelijkheid geeft. De verplichting wordt daarna alsnog ingevoerd.