Fill 1

Melding geen pensioen op loonstrook

De regering heeft zich ten doel gesteld de zgn. ‘witte vlek’ op pensioengebied zo klein mogelijk te maken. De SER en de Stichting van de Arbeid hebben daarom een aanvalsplan opgesteld. Een van de voorgestelde maatregelen is dat medewerkers op hun loonstrook een melding te zien krijgen als zij géén pensioen opbouwen. Een maatregel waar ook de demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid positief tegenover staat.

Doel is bewustwording medewerkers

Hoewel ongeveer 80% van de medewerkers valt onder een verplicht gesteld pensioenfonds, kent de wet geen pensioenverplichting. Eén op de 10 medewerkers bouwt geen pensioen op en heeft grote kans om er na pensionering financieel op achteruit te gaan.

De voorgestelde maatregel moet ertoe bijdragen dat medewerkers zich ervan bewust zijn dat zij geen pensioen opbouwen en hierover daardoor misschien sneller het gesprek aangaan met hun werkgever. Tegelijkertijd hopen de partijen dat werkgevers door de verplichte melding geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden.