Fill 3 Copy

UWV: verhoog WIA-uitkering tot sociaal minimum

In een knelpuntenbrief heeft UWV opgeroepen om de WIA-uitkering te verhogen. Zij vinden dat alle uitkeringen vanuit de WIA en de WW ten minste het sociaal minimum moeten bedragen.

Geen Toeslagenwet meer

Op dit moment kunnen mensen die een inkomen onder het sociaal minimum ontvangen een apart beroep doen op de Toeslagenwet. Maar het UWV ziet die het liefst verdwijnen. Door alle uitkeringen te verhogen tot ten minste het sociaal minimum wordt de regeling eenvoudiger en daarmee beter te begrijpen voor mensen.

Start met Wajong’ers

Het UWV adviseert om te beginnen met de aanpassing van de Wajong-uitkering. Deze is vaak lager dan het sociaal minimum. Ook voor Wajong’ers geldt dat er een aanvulling vanuit de Toeslagenwet mogelijk is, maar 68% van de gerechtigden die er vermoedelijk recht op hebben maakt hier geen gebruik van.