Fill 1

Plannen nieuwe kabinet voor pensioen en inkomen

Op 2 juli 2024 trad het eerste kabinet-Schoof aan. Een goed moment om te kijken naar de  plannen op het gebied van pensioen en inkomen.

Wet toekomst pensioenen ongemoeid

Hoewel een aantal partijen tijdens de onderhandelingen te kennen gaven aanpassingen te willen doen in de Wet toekomst pensioenen of deze zelfs helemaal terug te draaien, vermeldt het hoofdlijnenakkoord hier niets over.

Het is daarmee bestempeld als een ‘vrije kwestie’. Dat betekent dat eventuele aanpassingen alleen doorgevoerd kunnen worden als hier zowel in de Tweede als de Eerste Kamer een meerderheid voor kan worden gevonden. De nieuwe minister zet de invoering van de wet gewoon door.

Op het gebied van inkomen zijn de partijen specifieker.

Premies werkgevers arbeidsongeschiktheid en werkloosheid wijzigen

De partijen willen de premies voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) verlagen. Daartegenover staat echter een verhoging van zowel de lage als de hoge premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Loongerelateerde WGA-uitkering korter

Een ander idee is het verkorten van de WW-duur naar 18 maanden. Samen met de opbouw van rechten koppelt de nieuwe regering dit aan de loongerelateerde WGA-uitkering waardoor ook die mogelijk korter wordt.

Afschaffen compensatie transitievergoeding (middel)grote werkgevers

Per juli 2026 wil de nieuwe regering de compensatie van de transitievergoeding afschaffen voor (middel)grote werkgevers. Na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte kunnen door deze wijziging alleen werkgevers met minder dan 25 werknemers aanspraak maken op de wettelijke compensatie van de vergoeding die zij betalen als zij de medewerker niet hebben kunnen re-integreren en moeten ontslaan.