Fill 9 Copy 2

Wet toekomst pensioenen: alle regelingen moeten worden aangepast

Vorig jaar juli ging de Wet toekomst pensioenen in. De meest ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel ooit. Vóór 1 januari 2028 moet elke pensioenregeling hierop zijn aangepast.

Nabestaandenpensioen wijzigt in alle regelingen

De grootste wijziging van het stelsel is dat álle medewerkers na de overgangsdatum pensioen opbouwen in een regeling met een vast percentage. Maar dat is niet het enige: ook het nabestaandenpensioen wordt in de Wet toekomst pensioenen op een andere manier berekend. Het nieuwe partnerpensioen is daarin een door de werkgever te kiezen percentage (maximaal 50%) van het salaris. Het wezenpensioen bedraagt van dat salaris maximaal 20% voor enkele en maximaal 40% voor volle wezen.

Ook bij overgangsregeling

Heeft een werkgever al een premieregeling met een oplopend, of een vast percentage, dan kan de werkgever ervoor kiezen deze voor bestaande medewerkers in stand te houden. Maar het nabestaandenpensioen moet hoe dan ook aangepast worden.

Pensioenregeling nieuwe medewerkers afsluiten

Een andere aanpassing die móet gebeuren is een pensioenregeling afsluiten voor nieuwe medewerkers. Die moet volledig voldoen aan de Wet toekomst pensioenen. Maakt de werkgever voor zijn bestaande medewerkers gebruik van de overgangsregeling, dan betekent het dat er dus twee regelingen naast elkaar lopen. Een voor bestaande en een voor nieuwe medewerkers.

Themapagina Wet toekomst pensioenen

Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Kijk dan vooral eens op onze Themapagina. Hier vind je alle ins en outs van de Wet toekomst pensioenen en houden wij de ontwikkelingen nauwgezet bij.