Fill 6 Copy 3

Wet Toekomst Pensioenen naar Tweede Kamer

Nu alle reacties op de internetconsultatie van 2020 verwerkt zijn en onder andere De Nederlandsche Bank, de AFM en de Belastingdienst hun terugkoppeling hebben gegeven is het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer gegaan. Hier leggen we je nog even kort uit wat de hoofdlijnen zijn van deze wet.

Belangrijkste aanpassingen: partnerpensioen

In de oorspronkelijke uitvoering van de wet werd niet expliciet benoemd dat samenwoners een duurzame huishouding moeten voeren. Daardoor golden bijvoorbeeld samenwonende studenten ook als partner van elkaar. Dat is nu aangepast.

Verder is er veel aandacht voor het voortzetten van het partnerpensioen na uitdiensttreding. Zo is nu het voorstel om het partnerpensioen sowieso gedurende 3 maanden in stand te houden als de ex-medewerker nog geen nieuwe baan heeft. Voor WW’ers zou de dekking de hele uitkering lang overeind blijven. Na afloop kan de ex-medewerker ervoor kiezen deze dekking totaan de pensioendatum te behouden. De premies hiervoor onttrekt de uitvoerder dan uit het opgebouwde kapitaal.

Belangrijkste aanpassingen: lijfrente

Dat de pensioen- en lijfrentefaciliteiten in de fiscale wetgeving zoveel mogelijk gelijk werden getrokken was al bekend. In het nieuwe voorstel blijft bovendien de tijdelijke lijfrente bestaan. In eerdere versies verviel deze nog. Verder mag je in het voorstel een eventueel pensioentekort tot 10 jaar terug opvullen met lijfrente. Dit was tot 7 jaar terug.

Vervolgtraject

Het voorstel ligt nu dus bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 het voorstel wordt doorgestuurd naar de Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2023.