Fill 1

Inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding uitgesteld

Eerder schreven wij over de aanpassing van de pensioenverdeling bij scheiding waarbij de regelgeving hieromtrent ingrijpend gewijzigd zou worden. Zo zou door de wijziging het recht van de ex-echtgenoot op 50% van het door de voormalige partner opgebouwde ouderdomspensioen standaard worden omgezet in een ‘eigen’ recht.

De beoogde wijziging zou aanvankelijk in werking treden op 1 juli 2022 maar was al uitgesteld naar 1 januari 2027, de oorspronkelijke datum waarop de overgang naar de Wtp afgerond zou moeten zijn. Omdat deze met een jaar is uitgesteld, stelt de minister nu ook deze wetgeving uit.