Fill 1

Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld

De wetgeving waarbij de regering de pensioenverdeling bij echtscheiding ingrijpend wijzigt, stellen zij waarschijnlijk uit naar januari 2027. Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen van minister Carola Schouten. Aanvankelijk was het plan om de wijzigingen in te laten gaan per 1 juli 2022.

Conversie wordt standaard

Op dit moment is het zo dat de ex-echtgenoot recht heeft op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen. Er ontstaat daardoor een afhankelijkheid van de ander: beslist de ander het pensioen uit te stellen, dan vindt de uitkering voor de voormalige partner óók later plaats. Afwijken van deze standaard is al mogelijk. Zo kan er gekozen worden voor zgn. ‘conversie’. Het recht op de 50% van het ouderdomspensioen zet de uitvoerder dan om in een persoonlijk recht voor de ex-echtgenoot. Zij zijn dan niet langer afhankelijk van elkaar. Met de beoogde wijziging wordt dit omgedraaid: de conversie is dan de standaard.

Niet twee ingrijpende wijzigingen vlak na elkaar

De minister acht het uitstel noodzakelijk omdat uitvoerders ook te maken hebben met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent dat er twee ingrijpende ICT-wijzigingen vlak na elkaar moeten worden doorgevoerd. Met het uitstel kunnen de pensioenuitvoerders deze twee wijzigingen samenvoegen.

Overgangsregeling voor ‘goede’ elementen wetsvoorstel

Vermoedelijk stelt de minister wel enkele overbruggingsmaatregelen in om de ‘goede’ elementen van het voorstel al eerder mogelijk te maken. Zij is hierover in overleg met de pensioensector.