Fill 9 Copy 2

Wet toekomst pensioenen – transitieplan

Per 1 juli 2023 startte de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. Tot 1 januari 2028 heeft de werkgever de tijd om de overstap te maken naar het nieuwe fiscale kader. Op welk moment hij of zij dit binnen die overgangsperiode doet is aan de werkgever zelf.

Randvoorwaarden overgang naar Wet toekomst pensioenen

De werkgever bepaalt in overleg met de medewerkers hoe zij de overstap maken. Uiteraard dient te worden voldaan aan de eisen die de wet hieraan stelt. Er geldt daarnaast een aantal randvoorwaarden. Het belangrijkste is dat de overstap ‘evenwichtig’ verloopt. De werkgever mag deze niet aangrijpen om de pensioenregeling te versoberen. Als er medewerkers zijn die nadeel ondervinden van de overgang, dan spreken werkgever en medewerkers af hoe de werkgever hen compenseert.

Afspraken vastleggen in een transitieplan

Als de werkgever en de medewerkers overeenstemming hebben bereikt over de overgang, leggen zij de afspraken vast in het transitieplan. Een document waarin transparant en duidelijk wordt uitgelegd wat de afwegingen zijn die hebben geleid tot de gemaakte keuzes, de voor- en nadelen van deze keuzes en een motivatie waarom de transitie ‘evenwichtig’ is.

Geen transitieplan bij gebruikmaking overgangsregeling

De werkgevers die ervoor kiezen om de bestaande pensioenregeling in stand te houden en alleen een pensioenregeling afsluiten voor nieuwe medewerkers, zijn niet verplicht om een transitieplan op te maken.

Terug naar de themapagina