Fill 3 Copy

Wet toekomst pensioenen – overgangsregeling

Per 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de Wet toekomst pensioenen. Een uitzondering hierop vormen pensioenregelingen met een (oplopend) staffelpercentage die op 30 juni 2023 al bestonden. Ook na 1 januari 2028 mogen deze blijven bestaan.

Alleen voor bestaande medewerkers

De uitzondering geldt alleen voor medewerkers die op 1 januari 2028 al in dienst waren, óf op de ingangsdatum van het pensioencontract als de werkgever al eerder een op de nieuwe wet gebaseerde pensioenregeling afsluit. Gaat een medewerker ná die datum een arbeidsovereenkomst aan bouwt hij of zij verplicht pensioen op in de nieuwe regeling.

Twee pensioenregelingen

Maakt de werkgever gebruik van de overgangsregeling, dan betekent het dat hij of zij twee pensioenregelingen naast elkaar heeft. Eén voor medewerkers die al in dienst waren en één voor medewerkers die later een dienstverband met de werkgever aangaan. De eerste pensioenregeling mag blijven bestaan totdat de laatste deelnemende medewerker uit dienst is.

Wel aanpassen: nabestaandenpensioen

De bestaande pensioenregeling kan grotendeels in de huidige vorm blijven bestaan. Er moet wel één aanpassing plaatsvinden. Het nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als de medewerker tijdens het dienstverband overlijdt, moet uiterlijk 1 januari 2028 voldoen aan de eisen die de Wet toekomst pensioenen daaraan stelt. Meer over het nabestaandenpensioen vind je hier.

Terug naar de themapagina