Fill 1

Wet toekomst pensioenen – compensatie

De overgang naar een pensioenregeling conform de Wet toekomst pensioenen kan voor bestaande medewerkers betekenen dat zij er wat betreft pensioenopbouw op achteruit gaan. Werkgevers moeten dit nadeel ‘adequaat’ compenseren. Uiterlijk 1 januari 2038 moet die compensatie volledig toegekend zijn. Dit dient evenredig over de tijd te gebeuren. De wetgever bouwt hier binnen het fiscale kader tot die tijd extra ruimte voor in.

Uitgangspunt: compensatie in pensioen

Het uitgangspunt is dat compensatie in het pensioen zelf plaatsvindt. Bijvoorbeeld door de maandelijkse premie-inleg te verhogen. Compensatie kan echter ook plaatsvinden via het loon.

Ook voor nieuwe medewerkers en arbeidsongeschikten

Als er een compensatieregeling is en een nieuwe medewerker treedt bij de werkgever in dienst, dan heeft deze recht op dezelfde compensatie als zijn of haar leeftijdsgenoten. De wetgever wil daarmee voorkomen dat medewerkers zich door het bestaan van zo’n regeling laten tegenhouden om naar een andere werkgever te gaan. Ook arbeidsongeschikte medewerkers hebben recht op compensatie.

Vastleggen in het transitieplan

Werkgever en medewerkers maken de afspraken en leggen deze vast in het financiële plan, dat onderdeel is van het transitieplan. Aan bod moet onder andere komen wat zij verstaan onder een ‘adequate’ compensatie, hoe die compensatie plaatsvindt en hoe zij dit verdelen over de verschillende leeftijdscategorieën.

Terug naar de themapagina