Fill 1

Wet toekomst pensioenen – bedrag ineens

Het moest per 1 januari 2024 al werkelijkheid worden. Vanaf dat moment zouden medewerkers op hun pensioendatum de mogelijkheid krijgen om maximaal 10% van hun pensioengeld op te nemen. Het bedrag is bestedingsvrij. Aanstaand gepensioneerden kunnen het bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van (een deel van) hun hypotheek, maar als zij ervan op wereldreis willen mag dat ook. De ingangsdatum is inmiddels meerdere keren uitgesteld en gaat nu op z’n vroegst per 1 januari 2025 in.

Voorwaarden

Er zijn dus geen verplichtingen ten aanzien van het bestedingsdoel. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar bij de afkoop aan moet worden voldaan. Het mag alleen op de pensioendatum zelf of in januari van het jaar volgend op de AOW-leeftijd, het zgn. ‘uitgestelde betalingsmoment’. Iemand die gedeeltelijk met pensioen is mag elk moment als hij of zij het pensioen uitbreidt, weer 10% van de waarde van dat ingaande pensioen opnemen.

Verder mag de aanstaand gepensioneerde de opname niet combineren met het hoog/laag-pensioen. Bij een hoog/laag-pensioen ontvangt de medewerker de eerste jaren een hogere pensioenuitkering dan in de jaren daarná. Kiest een medewerker er dus voor om een deel van het pensioen in één keer te laten uitkeren, valt deze mogelijkheid weg.

Ook mag de pensioenuitkering na opname van het bedrag ineens niet lager worden dan € 592,51 (bedrag 2024) per jaar. Dit is de zgn. ‘afkoopgrens’. Is het jaarlijks uit te keren pensioen lager dan dat bedrag heeft de pensioenuitvoerder namelijk het recht om het pensioen in zijn geheel af te kopen en zou de gepensioneerde dus helemaal niets van dat pensioen meer over houden.

Effect pensioenuitkering

Uiteraard heeft de opname van het bedrag ineens gevolgen voor de uiteindelijke pensioenuitkering: die wordt lager. Hoeveel lager die wordt kunnen de medewerkers straks terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierop komt ten minste te staan wat de verwachte consequenties zijn voor het levenslange pensioen als zij kiezen voor een opname van 5% of 10%.

Het uit te keren bedrag telt de Belastingdienst op bij het inkomen over het jaar van opname. Dit kan betekenen dat de aanstaande gepensioneerde te maken krijgt met een hogere belastingschijf. Maar het kan ook betekenen dat zorg- of huurtoeslag mogelijk vervallen. Daarbij komt nog dat de middelingsregeling verdwijnt. De belastingplichtige kan het flink verhoogde inkomen in dat jaar niet meer verrekenen met de jaren ervóór.

Terug naar de themapagina