Fill 1

Zorgen over pensioen ineens

Per 1 januari 2024 moet het voor medewerkers mogelijk worden om bij pensionering in één keer maximaal 10% van het persoonlijke pensioenvermogen op te nemen en dit vrij te besteden. Maar er zijn zorgen.

Niet goed op de hoogte van fiscale gevolgen

Het uit te keren bedrag telt de Belastingdienst gewoon op bij het inkomen over het jaar van opname. Dit kan betekenen dat de aanstaande gepensioneerde te maken krijgt met een hogere belastingschijf, maar ook dat zorg- of huurtoeslag kunnen komen te vervallen. Daarbij komt nog dat het straks niet meer mogelijk is om het inkomen gelijkelijk te verdelen over een aantal belastingjaren omdat de zgn. ‘middelingsregeling’ komt te vervallen. Experts berekenden dat er daardoor in sommige gevallen maar 20% van het bedrag overblijft.

Effect op pensioenuitkering

Eerder spraken deskundigen al hun zorgen uit omdat de consequenties voor het inkomen na pensionering groot kunnen zijn. Want het bedrag ineens komt uit de eigen pensioenpot en gaat daardoor ten koste van de pensioenuitkering.

Populariteit bedrag ineens nog niet groot

Toch lijken medewerkers zich bewust van dit risico. Van werkend Nederland gaf in maart 2023 ongeveer de helft aan dat zij vanwege de consequenties voor de latere uitkering waarschijnlijk niet kiezen voor het bedrag ineens. Die zekerheid over de uitkering is daarbij belangrijker voor de medewerkers die minder dan modaal verdienen dan voor de medewerkers met een salaris dat hoger is.