Fill 9 Copy 2

Ziekteverzuim werknemers historisch hoog

Naast een groot personeelstekort hebben werkgevers te maken met nóg een grote uitdaging. Het ziekteverzuim was nog nooit zo hoog in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende het voor 2022 op 5,2%. Een record.

Werkgerelateerd verzuim neemt toe

Een bijkomende, zorgwekkende ontwikkeling is de toename van langdurig verzuim als gevolg van het werk zelf. Meer dan 500.000 mensen noemden werkdruk als belangrijkste reden voor hun laatste verzuim.

Diverse factoren dragen bij aan die grotere werkdruk. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat medewerkers méér op hun bordje hebben. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds merkbaar. Een andere oorzaak is de toetreding van een nieuwe generatie medewerkers, waarbij werk niet per se meer centraal staat in het leven. Stress vanuit de persoonlijke leefomgeving, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor jonge kinderen of ouders, heeft hierop nog eens een versterkend effect.

Kosten verzuim hoog

Uit onderzoek blijkt dat de medewerkers die werkdruk als reden opgaven voor hun verzuim, gemiddeld twee keer zo lang uitvielen als hun collega’s die zich om andere redenen ziek meldden. Gemiddeld waren zij 38 dagen afwezig.

Uitval van een medewerker kan flink in de papieren lopen. Per dag bedragen de kosten hiervan ongeveer € 250. Dit loopt op tot € 400 als de kosten voor vervanging en productiviteitsverlies worden meegenomen. Een bedrag dat nog eens hoger wordt als het kenniswerkers betreft. Een voorzichtige schatting van de kosten van een burn-out, uitgaande van een gemiddelde duur van vijf maanden, bedraagt daarmee zo’n € 45.000.

Preventie steeds grotere rol

Het is daarom verstandig dat werkgevers zich concentreren op het voorkomen van verzuim. Knelpunten liggen naast de krappe bezetting vaak ook in de inrichting van het werk, de wijze van communiceren en de stijl van leidinggeven.

De meeste knelpunten grijpen terug op de controle die een medewerker op het werk ervaart. Een beperkte beslissingsbevoegdheid, een gebrek aan autonomie of het ontbreken van duidelijke doelen of verwachtingen. Het zijn zaken die kunnen bijdragen aan een burn-out. Maar ook te weinig sociale steun, een oneerlijke behandeling of een gebrek aan waardering spelen een belangrijke rol.

Een positief, veilig en ondersteunend werkklimaat helpt bij de preventie van (langdurig) verzuim. Dat kan een werkgever bewerkstelligen door iedereen te erkennen en te belonen voor hun bijdrage en door het waarderen van verschillen. Het stimuleren van open communicatie is daarnaast belangrijk. Tussen werkgever en medewerker en tussen de medewerkers onderling. Verder kan de werkgever meehelpen bij het creëren van een goede werk/privé-balans. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden, opname van speciale verlofuren en het aanbieden van thuiswerk.