Fill 3 Copy

Wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets ingetrokken

Meer dan drie jaar geleden stelde de regering voor het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de beoordeling van het re-integratieverslag door het UWV. Minister Van Gennip heeft dit voorstel echter ingetrokken.

Onzekerheid werkgever duurt voort

Het voorstel was ingediend om te voorkomen dat werkgevers te lang in onzekerheid zouden zitten. Zelfs als zij het pad dat de bedrijfsarts heeft uitgestippeld volledig hebben gevolgd, dan kan het UWV de re-integratie-inspanningen als onvoldoende beoordelen en een loonsanctie opleggen. Aan die onzekerheid had door het wetsvoorstel een einde moeten komen, maar die blijft nu dus voorlopig voortbestaan.

Afwachten advies OCTAS

De minister heeft het voorstel ingetrokken omdat zij het advies van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel, kortweg OCTAS, af wil wachten. Deze commissie is in het leven geroepen om te adviseren over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat advies wordt begin 2024 verwacht.