Fill 9 Copy 2

Wet toekomst pensioenen is een feit

Met de instemming van de Eerste Kamer op 30 mei 2023 is de Wet toekomst pensioenen definitief aangenomen. De meest ingrijpende herziening van het Nederlandse pensioenstelsel is daarmee een feit. 1 juli 2023 gaat de nieuwe regeling in.

Iedereen een pensioen op basis van beleggingen

Met het nieuwe pensioenstelsel krijgt iedereen een persoonlijke pensioenpot. Het geld in die pot wordt belegd en bij pensionering koopt de medewerker voor het opgebouwde bedrag een pensioenuitkering aan.

Dat is voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking anders dan nu. Hun pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds. Zij krijgen veelal een gegarandeerde uitkering op pensioendatum toegezegd. Met de lage rente van de afgelopen jaren betekende deze zekerheid echter dat de pensioenfondsen geen financiële ruimte hadden voor indexatie. Enkele fondsen moesten het pensioen zelfs korten. Het nieuwe stelsel is minder star, waardoor er sneller ruimte is om de pensioenen te verhogen.

Ook gevolgen voor bestaande beleggingspensioenen

De meeste medewerkers die hun pensioen via een verzekeraar hebben geregeld, hebben al een pensioen op basis van beleggingen. Maar ook voor deze groep heeft de Wet toekomst pensioenen gevolgen. De berekeningssystematiek verandert. In het huidige stelsel gaat het premiepercentage in de meeste gevallen omhoog naarmate een medewerker ouder wordt, via een zgn. ‘premiestaffel’. In het nieuwe stelsel is het premiepercentage voor iedereen hetzelfde.

Twee pensioenregelingen naast elkaar

Bestaande pensioenregelingen op basis van beleggingen met een premiestaffel mogen formeel ook na 1 januari 2028 blijven bestaan totdat de laatste medewerker met pensioen is. Maar nieuwe medewerkers moeten verplicht instromen in een regeling die gebaseerd is op de uitgangspunten van de Wet toekomst pensioenen.

Voor werkgevers kan dit dus betekenen dat zij twee regelingen naast elkaar hebben lopen. Wil de werkgever dit niet, dan zal hij of zij afspraken moeten maken met de bestaande medewerkers over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling.

Nabestaandenpensioen eenvoudiger

Tot nu toe was het zo dat het verzekerde nabestaandenpensioen afhankelijk was van het salaris, de gekozen franchise en het aantal jaren tot aan de pensioendatum. Met de nieuwe wet wordt het nabestaandenpensioen een percentage van het bruto jaarsalaris.

Overgangsperiode verlengd met een jaar

De wet gaat in op 1 juli 2023 maar er is een overgangsperiode van toepassing. Alle pensioenregelingen moesten uiterlijk 1 januari 2027 zijn aangepast. Minister Schouten heeft echter mondeling toegezegd dat de overgangsperiode  met een jaar verlengd wordt. De uiterlijke ingangsdatum is dus 1 januari 2028.

Meer weten?

Als u uw pensioenregeling bij ons heeft ondergebracht, dan hoeft u op dit moment niets te doen. Wij brengen per werkgever in kaart wat de impact is van de Wet toekomst pensioen en informeren u daarover. Wilt u nu al meer weten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.