Fill 6 Copy 3

Nieuw pensioenstelsel stemt medewerkers niet positief

Terwijl het de juist de bedoeling is om medewerkers met de herziening van het pensioenstelstel zicht te geven op een hogere pensioenuitkering, lijkt het merendeel van die medewerkers hier weinig vertrouwen in te hebben. Het grootste deel verwacht dat de uiteindelijke pensioenuitkering lager zal uitvallen dan in de huidige situatie. Dat blijkt uit meerdere onderzoeken die werden gehouden onder werknemers en pensioengerechtigden.

Vertrouwen in pensioen daalt

De ingrijpende wijziging van het stelsel heeft zijn weerslag op het vertrouwen. De helft van de ondervraagden verwacht dat het uiteindelijk een lager pensioen oplevert.

Begeleiding belangrijk

Veel medewerkers weten niet hoe hun huidige pensioenregeling eruit ziet en slechts 10% van de ondervraagde werknemers weet wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. En dat is slecht nieuws, want in het nieuwe stelsel moeten zij deels zelf keuzes maken die invloed hebben op de hoogte van hun pensioen. Begeleiding hierin wordt dus onontbeerlijk.