Fill 3 Copy

Voorstel: alleen nog re-integratie tweede spoor in tweede jaar ziekte

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgesteld om werkgever en werknemer bij de re-integratie de mogelijkheid te geven om in het tweede jaar van ziekte alleen nog te kijken naar werk bij een andere werkgever (‘tweede spoor’).

Onzekerheid over terugkeer

Als een arbeidsongeschikte medewerker herstelt, heeft die het recht om terug te keren op de eigen werkplek (‘eerste spoor’). Gedurende die twee jaar kunnen werkgevers de opengevallen functie daardoor nog niet definitief invullen. Die periode van onzekerheid wordt met name door kleine en middelgrote werkgevers als erg lang ervaren.

Alleen nog functies buiten het bedrijf

Met het voorstel wil de wetgever die bedrijven tegemoet komen. Werkgever en werknemer spreken dan af dat zij in het tweede jaar van ziekte alleen nog naar functies buiten het eigen bedrijf kijken. De werkgever kan dan sneller overgaan tot het invullen van de functie.