Fill 1

Verzuim blijft hoog, stress belangrijke oorzaak

Met een verwacht ziekteverzuimpercentage van 5,2% blijft het verzuim onder medewerkers hoog. Het is zelfs hoger dan vóór de coronajaren. De belangrijkste oorzaak ligt in de krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werknemers en dat zorgt voor een verhoging van de werkdruk.

Stress belangrijke oorzaak uitval

Bijna de helft van de werknemers geeft aan te kampen te hebben met stressgerelateerde klachten als gespannenheid, lusteloosheid en piekeren. Een kwart geeft aan te veel stress te ervaren. 40% van de werknemers die daardoor zijn uitgevallen wijt dit aan de privé-situatie. Bijvoorbeeld door financiële problemen, een echtscheiding of omdat zijn mantelzorg verlenen. Maar het overige deel is dus werkgerelateerd.

Signaleren en bespreekbaar maken

Bedrijfsartsen delen stressklachten vaak in op drie niveaus: spanningsklachten, overspanning en burn-out. ArboNed zag in 2023 vooral een toename van werknemers met overspanning waarbij medewerkers gemiddeld 235 dagen ziek waren. Een enorme impact voor zowel werknemer als werkgever.

Werkgevers doen er dan ook goed aan door dergelijke klachten op tijd te signaleren en bespreekbaar te maken. Ook wanneer het werk niet de oorzaak is. Zij kunnen dan samen naar oplossingen zoeken en afspraken maken om verzuim te voorkomen.