Fill 1

Uitkering pensioen ineens vanaf 2023

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU, verlofsparen’ aangenomen. Dit is de wet waarin onder andere wordt geregeld dat medewerkers bij de ingang van hun pensioen maximaal 10% van de totale waarde in één keer kunnen opnemen. De mogelijkheid verschuift echter wel: oorspronkelijk zou het per 2022 ingaan, dat wordt 2023.

Fiscaal nadeel opheffen

Het uitstel is het gevolg van de uitvoeringsproblematiek die de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars voorzagen. Een van de problemen is bijvoorbeeld het fiscale nadeel dat een aanstaand gepensioneerde kan ondervinden als hij of zij in enig jaar 10% van de waarde van het pensioen ineens laat uitkeren. Minister Koolmees heeft nu de tijd om hier een oplossing voor te bedenken.

Vrij besteedbaar doel

Met het bedrag ineens kan het pensioen beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie. Aanstaande gepensioneerden kunnen het vrijkomende bedrag bijvoorbeeld gebruiken voor het aflossen van de hypotheek of van andere schulden. Maar het geld gebruiken om op wereldreis te gaan mag ook. Er zijn geen beperkende voorwaarden opgenomen. De mogelijkheid is met name interessant als verwacht wordt dat in de eerste jaren van het pensioen méér geld nodig is dan in de jaren daarná.