Fill 1

Toetredingsleeftijd pensioen naar 18 jaar

Per 1 januari 2024 gaat de wettelijke toetredingsleeftijd voor alle pensioenregelingen naar 18 jaar. In de meeste pensioenregelingen staat deze nog op 21 jaar. De wijziging is onderdeel van de Wet toekomst pensioenen en heeft als doel de zgn. ‘witte vlekken’, de groep medewerkers zonder pensioenregeling, te verkleinen.

Aanmelden medewerkers tot 21 jaar

Zijn er in het bedrijf medewerkers tussen de 18 en 21 jaar met een arbeidsovereenkomst en zijn deze nog niet bekend bij de pensioenuitvoerder?  Meld hen dan aan zodat tijdig aan de wettelijke verplichting wordt voldaan.

Mogelijke aanpassing regeling en eigen bijdrage

De aanpassing van de toetredingsleeftijd kan gevolgen hebben voor de pensioenregeling. Bijvoorbeeld als in de regeling sprake is van een met de leeftijd oplopend premiepercentage. Ook moet gekeken worden of de eigen bijdrage nog past.