Fill 1

Toename aantal werknemers zonder pensioen

Voor 14% van het aantal werkenden in loondienst was in 2019 geen pensioen geregeld. Dat laten de laatste CBS-cijfers zien. Ten opzichte van 2016 is dat een toename van 9,3%. Het CBS rapporteert altijd met een vertraging van twee jaar.

‘Witte vlekken’
De effecten van het aanvalsplan van de Stichting van de Arbeid dat zij in 2020 opmaakten om de zgn. ‘witte vlekken’ aan te pakken, zijn hierin dan ook nog niet terug te vinden. Wel kwamen zij al eerder met een voortgangsrapportage waaruit bleek dat er inmiddels een aantal concrete doelen zijn gerealiseerd. Het betreft hier onder meer een website (geenpensioen.nl) en de verkorting van de wachttijd voor pensioendeelname van 26 naar 8 weken voor uitzendkrachten.

Voornamelijk uitzendkrachten en payrollers
De witte vlek betreft namelijk vooral uitzendkrachten en payrollers maar ook mensen die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening of voor een sport- of rijschool, blijken vaak geen pensioen op te bouwen.

Begin 2023 volgende meetmoment
Het CBS verwacht begin volgend jaar met de volgende rapportage te komen. Waarschijnlijk kan er dan al een inschatting worden gemaakt of de maatregelen die de Stichting van de Arbeid voorstelde effect hebben. In die rapportage kijkt het CBS echter alleen naar medewerkers in loondienst. Naast deze groep zijn er echter nog eens een miljoen zzp’ers die geen pensioenvoorziening hebben.