Fill 1

SER: duur doorbelasting WGA-uitkering naar vijf jaar

Begin juni heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een ontwerpadvies voor het volgende kabinet gepresenteerd. Een van hun adviezen is om de termijn waarop de WGA-uitkeringen worden doorbelast door het UWV of via het eigenrisicodragerschap, te verkorten naar vijf jaar. Op dit moment is dit tien jaar.

Tweede jaar loondoorbetaling en re-integratie uitbesteden

In het advies van de SER stonden meer aanbevelingen. Zo geven zij aan niets te zien in een verkorting van de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid naar één jaar. Wel stelt de raad voor om in het tweede jaar alleen nog maar te focussen op het vinden van nieuw werk elders. Omdat werkgevers dit traject als bijzonder lastig ervaren wil de SER dat zij de mogelijkheid krijgen om zowel de loondoorbetaling als de re-integratie uit te besteden.

Ondergrens WIA van 35% naar 15%

Verder pleiten zij ervoor om de ondergrens voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering te verlagen naar 15%. Nu moet een medewerker die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, in dienst blijven bij de werkgever of moet er elders werk worden gezocht. De wijziging zou betekenen dat één derde van de WIA-aanvragers alsnog recht zou krijgen op een (gedeeltelijke) uitkering.

Wachten is op nieuw kabinet

De adviezen komen in een tijd dat er nog geen nieuwe regering is gevormd. Het is dus afwachten of de verantwoordelijke partijen straks ook de aanbevelingen overnemen.