Fill 3 Copy

Premies 2022 voor Ziektewet en WGA bekend gemaakt

Begin september heeft het UWV de premies en parameters van de Werkhervattingskas gepubliceerd. Deze premies bepalen voor een groot deel wat werkgevers moeten bijdragen aan de Ziektewet en de WGA.

Langer een ‘kleine werkgever’

Wat de hoogte van deze premies is, is mede afhankelijk van de grootte van de organisatie. Hoe groter de werkgever, hoe meer de premie afhangt van de individuele instroomcijfers in de Ziektewet en de WGA. Het UWV maakt daarbij onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers.

Het UWV bepaalt die grootte aan de hand van de loonsom. En daar heeft per 1 januari 2022 een flinke wijziging in plaatsgevonden. Tot en met dit jaar lag de grens waaronder een bedrijf een ‘kleine werkgever’ is op 10 x het gemiddeld premieplichtig loon (2021: € 346.000).

Per 1 januari 2022 is dit 25 x het gemiddeld premieplichting loon (€ 882.500). Dat betekent dat een deel van de middelgrote werkgevers alleen nog maar een voor hun sector gemiddelde premie betalen en niet meer gedeeltelijk worden afgerekend op hun eigen instroom.

Premiepercentages stijgen licht

Zowel voor de WGA als voor de Ziektewet gaan de premiepercentages gemiddeld genomen omhoog. Binnen de sectorpremies, de premies die de kleine werkgevers betalen is deze stijging minimaal. Bij de percentages die het UWV hanteert voor de berekening van de premies voor middelgrote- en grote werkgevers is deze stijging iets meer merkbaar. In beide gevallen springt de uitzendbranche er echter uit: daar gaan de percentages relatief gezien het hardst omhoog. Een volledig overzicht vind je hier.