Fill 9 Copy 2

Pensioenen doorbeleggers flink gestegen na goed 2019

De Wet verbeterde premieregeling zorgde er in 2016 voor dat het mogelijk werd voor medewerkers om een flexibele, op beleggingen gebaseerde uitkering aan te kopen. De uitkering staat dan niet vast, maar stijgt of daalt met de koersen van de onderliggende fondsen.

Verlagingen 2019 ruimschoots goedgemaakt

Het jaar 2018 was geen goed beleggingsjaar, en dat was te merken in de uitkeringen die in 2019 werden ontvangen. De pensioengerechtigden leverden tussen de 1,4 en 8,8% in. De resultaten van vorig jaar maakten dit echter ruimschoots goed.

Rendementen gedempt door lage martkrente

De onderzoekers van LCP zagen bij de onderzochte pensioenuitvoerders in 2019 rendementen tussen de 15 tot 24%. Dat dit niet één-op-één ten bate kwam van de pensioengerechtigden, had als oorzaak dat de marktrente daalde. Hierdoor werd het aankopen van uitkeringen duurder. Uiteindelijk verbeterden de pensioenen met percentages tussen de 6,6 en 10,1%.