Fill 1

Pensioenakkoord 2020: waarom moeten veertigers gecompenseerd worden?

De meeste werknemers vallen onder een verplicht gesteld pensioenfonds. Het overgrote deel van de pensioenfondsen hanteert een zogenaamde ‘doorsneepremie’. Voor elke medewerker betaalt de werkgever hetzelfde premiepercentage.

Pensioen is goedkoper  voor jongere medewerkers

De premie die de werkgever inlegt voor jongere medewerkers levert gemiddeld genomen echter méér op omdat de periode tot de pensioendatum langer is. Eigenlijk zou de jongere medewerker dus minder premie in hoeven te leggen. De in de jongere jaren te veel betaalde premie wordt uiteindelijk gecompenseerd omdat diezelfde medewerker op latere leeftijd minder betaald dan eigenlijk nodig is. Dat omslagpunt ligt rond de 45 jaar.

Huidige veertigers kunnen niet profiteren van ‘lagere’ premie

In het nieuwe pensioensysteem betaalt iedereen nog steeds dezelfde premie, maar krijgt de jongere medewerker hier méér pensioen voor dan de oudere medewerker. Bij een directe overgang naar het nieuwe pensioensysteem, valt het ‘voordeel’ van die lagere premie dan benodigd, dus weg. Wil de regering voldoende draagvlak hebben, dan moeten de medewerkers die hier nadeel van ondervinden dus gecompenseerd worden.