Fill 6 Copy 3

Pensioenakkoord 2020: eenvoudiger nabestaandenpensioen

In de uitwerking van het pensioenakkoord dat op 12 juni 2020 werd gepresenteerd is ook een paragraaf gewijd aan het nabestaandenpensioen. Dit is de pensioenuitkering voor achterblijvende partners (partnerpensioen) en kinderen (wezenpensioen) als een medewerker overlijdt.

Veel variaties in huidige stelsel

Het nabestaandenpensioen kent in haar huidige vorm veel varianten. De hoogte kan verschillen omdat er diverse afspraken mogelijk zijn over het in aanmerking te nemen salaris, de diensttijd en/of het verzekeren bedrag per dienstjaar. Daarnaast bestaan er twee soorten partnerpensioen: op basis van opbouw, waarbij de medewerker het eventueel later kan uitruilen tegen extra ouderdomspensioen, en op basis van risico, waarbij er niets wordt opgebouwd maar alleen een uitkering plaatsvindt als de medewerker overlijdt.

Overal maximaal hetzelfde partnerpensioen: 50% van het salaris

In het nieuwe stelsel kent het pensioen alleen nog maar de risicovariant. Verder geldt er één fiscaal maximum: 50% van het volledige salaris, ongeacht het aantal dienstjaren bij de betreffende werkgever. Het wezenpensioen bedraagt daarnaast van dat salaris 20% voor enkele en 40% voor volle wezen. De uitkering vindt dan plaats tot de 25-jarige leeftijd van de wees. Nu zijn hier nog verschillende opties voor, variërend van 18 tot 30 jaar.