Fill 6 Copy 3

Payrollbedrijf heeft uitdaging met pensioen 2021

Payrolling, het uitbesteden van het werkgeverschap, heeft de laatste jaren een vlucht genomen, met name in de horeca. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans wijzigen er echter een aantal zaken op dit terrein. Zo heeft een payroll-medewerker per 1 januari 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werkgever die de medewerker inleent.

Recht op adequaat pensioen

Onderdeel van die arbeidsvoorwaarden is dus ook pensioen. En dat kan een uitdaging worden. Als het payrollbedrijf actief is in één sector, ligt een vrijwillige aansluiting bij het verplicht gestelde pensioenfonds voor de hand. Maar het wordt complexer wanneer het payrollbedrijf actief is in verschillende branches. De enige uitweg die de wet dan eigenlijk biedt is het zélf aanbieden van een ‘adequaat’ pensioen.

Wat is een adequaat pensioen?

Onder adequaat wordt verstaan dat de pensioenopbouw direct begint, er een pensioen is voor zowel ouderdom als overlijden en de hoogte van alle premies bij elkaar ten minste 14,6% (2020) van de pensioengrondslag bedraagt. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Een regeling dus die elk jaar kan wijzigen en met een premiepercentage die voor jonge werknemers erg hoog is.

Regeling bij StiPP is niet meer mogelijk

Het merendeel van de payrollondernemingen is aangesloten bij StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Deze regeling voldoet echter niet aan de minimumeisen voor het ‘adequate’ pensioen. Daarnaast kunnen alleen bedrijven die zich voornamelijk met uitzenden bezig houden zich nog aansluiten bij StiPP. Bedrijven voor wie payrolling de grootste activiteit is vallen sinds kort buiten de werkingssfeer.