Fill 6 Copy 3

Overdracht kleine pensioenen start op 1 april 2021

Per 1 januari 2019 gelden andere regels voor de overdracht van eerder opgebouwde, zgn. ‘kleine’ pensioenen. Dit zijn pensioenen die via een vroegere werkgever zijn opgebouwd en die minder dan € 503,24 (2021) per jaar uitkeren op pensioendatum. Eerder mocht de pensioenuitvoerder deze afkopen en de waarde ervan in één keer uitbetalen. Sinds 2019 mag dit niet meer en moeten zij het overdragen naar de huidige pensioenuitvoerder.

Planning uitvoerders

De uitvoerders hadden al een begin gemaakt met de kleine pensioenen die ná 1 januari 2018 waren opgebouwd. Vanaf 1 april starten de meeste uitvoerders echter ook met alle pensioenen die vóór die tijd zijn opgebouwd. De verwachting is dat er in totaal zo’n 2 miljoen van dergelijke pensioen wordt overgedragen.