Fill 3 Copy

Ontslag en geen partnerpensioen meer: uitruil

Als een medewerker overlijdt en hij of zij heeft een pensioenregeling, is er normaal gesproken ook een partnerpensioen. De uitvoerder keert dan, levenslang, maandelijks een bedrag uit aan de overblijvende partner.

Partnerpensioen vervalt na ontslag

Veel partnerpensioenen zijn afgesloten op ‘risicobasis’. Er is dan enkel een uitkering voor de partner verzekerd voor het geval de medewerker overlijdt tijdens het dienstverband. Na ontslag vervalt dit echter. Overlijdt de medewerker ná ontslagdatum, keert de pensioenuitvoerder dus niets meer uit.

Optie: uitruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Een oplossing kan zijn om een deel van het kapitaal dat voor het ouderdomspensioen is gereserveerd, door de uitvoerder om te laten zetten in een partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt daardoor iets lager. In de brief naar aanleiding van de uitdiensttreding zal de uitvoerder de medewerker hier ook op wijzen. Let op! Kiest de medewerker ervoor om hier gebruik van te maken, kan het daarna niet meer teruggedraaid worden.