Fill 6 Copy 3

Onderzoek naar redenen werkgever niet aanbieden pensioen

Minister Carola Schouten laat onderzoeken wat de drempels zijn die werkgevers doen besluiten om geen pensioen aan te bieden aan hun medewerkers. Het onderzoek is een reactie op de rapportage van de Stichting van de Arbeid over het terugdringen van de zgn. ‘witte vlek’.

Witte vlek

Een van de doelen die het demissionaire kabinet zich heeft gesteld is het halveren van het aantal werknemers waarvoor geen pensioen is geregeld eind 2027. De zgn. ‘witte vlek’. Een aantal maatregelen troffen zij al. Zo is onder andere de wachttijd voor deelname aan de pensioenregeling bij een uitzendbureau verkort en inmiddels helemaal verdwenen. Daarnaast verplichtten zij payroll-bedrijven om medewerkers ook pensioen aan te bieden en verlaagden zij de wettelijke toetredingsleeftijd naar 18 jaar.

Stichting van de Arbeid: “Sociale partners goed op weg”

Het CBS presenteerde vorige maand cijfers waaruit bleek dat het aantal werknemers zonder pensioen inmiddels was gedaald van 936.000 naar 766.000. De Stichting van de Arbeid concludeerde daaruit dat de sociale partners ‘goed op weg’ zijn. Maar volgens sommige kamerleden gaat het niet snel genoeg.

Pensioenplicht

Mocht uiteindelijk uit het door Carola Schouten voorgestelde onderzoek blijken dat de doelstelling uit beeld raakt, komt de algemene pensioenplicht weer op tafel. Vooralsnog is het niet zover. Schouten wil zich baseren op de gegevens tot en met 2024. Dan is ook de impact van onder andere het helemaal afschaffen van de wachttijd voor uitzendkrachten en de verlaging van de toetredingsleeftijd naar 18 jaar bekend. Die resultaten worden echter pas in het voorjaar van 2026 verwacht.