Fill 1

OESO ziet pensioenleeftijd Nederland naar 70 jaar gaan

Onder andere in Nederland zal de pensioenleeftijd op termijn naar 70 jaar of ouder gaan, schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een nieuw rapport. Ze hebben niet aangegeven wanneer zij dit verwachten maar een eerder rapport sprak van een AOW-leeftijd van 69 jaar rond 2050. Het duurt nog wel even dus.

Stijgende levensverwachting

Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Ondanks dat de groei hiervan afvlakte de afgelopen twee jaar. Op dit moment is de AOW-leeftijd 67 jaar en deze wordt voor elk jaar dat wordt toegevoegd aan die levensverwachting verhoogd met 8 maanden.

Verhoogde arbeidsparticipatie

De OESO concludeert in datzelfde rapport dat de vooruitgang in de arbeidsparticipatie van 55 tot 64-jarigen ‘indrukwekkend’ is. Over alle aangesloten landen bezien bereikte dit een record van 64%. Kanttekeningen heeft de OESO hierbij wel. Veel oudere werknemers hebben nog steeds moeite om hun vaardigheden op peil te houden en zij komen minder snel in aanmerking voor een baan op hoger niveau, mede ook door de bezorgdheid van werkgevers over hun productiviteit.