Fill 3 Copy

Nieuwe pensioenwet ten minste half jaar uitgesteld

Minister Carola Schouten heeft aangegeven dat de invoering van de pensioen niet plaatsvindt per 1 januari 2023. Zij zet nu in op 1 juli 2023 als uiterlijke ingangsdatum.

Invoering per 1 januari 2023 niet realistisch
Schouten acht het niet realistisch dat het wetgevingsproces nog dit jaar afgerond wordt. In de Tweede Kamer staan nog drie overleggen over de pensioenwet gepland voordat de plenaire behandeling plaatsvindt. Daarná moet de Eerste Kamer het nog behandelen.