Fill 9 Copy 2

Meer dan een derde beroepsbevolking ligt wakker van pensioen

Uit de Pensioenmonitor, een initiatief van Wijzer in Geldzaken, blijkt dat meer dan één derde van de beroepsbevolking wel eens wakker ligt van het pensioen. Het gaat dan om zorgen over de hoogte van het opgebouwde pensioen, of men wel kan rondkomen na pensionering en de inkomstendaling waar men mee te maken krijgt.

Goede intenties, maar vooruitschuiven blijft probleem

Het grootste deel van de ondervraagden vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van hun financiële situatie na pensionering, maar slechts 20% van de mensen onderneemt hierin ook daadwerkelijk actie. Grootste belemmering is de angst dat zij hier veel tijd aan kwijt zijn.

55+’ers hebben spijt dat zij zich niet eerder verdiepten

Een belangrijk deel van de respondenten die ouder zijn dan 55 jaar, heeft gezien hun huidige situatie spijt dat zij niet eerder zijn begonnen met zich verdiepen in pensioen. De grootste groep hiervan zijn de laagopgeleiden en de deelnemers die minder dan modaal verdienen.