Fill 1

Medewerkers vinden pensioen belangrijk maar weten niet wat er geregeld is

Medewerkers vinden pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar er zijn maar liefst 856.000 Nederlanders in loondienst die geen pensioen opbouwen. En als er wél een pensioenregeling is, weten de meesten niet wát er geregeld is.

Met name kleine werkgevers hebben geen pensioenregeling

Uit het onderzoek blijkt dat 92% verwacht dat er pensioen is geregeld, terwijl dit voor 79% slechts het geval is. Vooral medewerkers in de creatieve sectoren, de vertaling en consultancy hebben geen pensioenregeling. Het zijn met name werkgevers met minder dan 10 medewerkers die niets voor hun personeel hebben geregeld.

Wel pensioen: niet bekend hoe het is geregeld

Dát er iets geregeld is door de werkgever is veelal voldoende voor de werknemer. Maar op de vraag hoeveel premie er bijvoorbeeld wordt ingelegd en wat dat hen oplevert moeten de medewerkers meestal het antwoord schuldig blijven. Ook de pensioendatum en of het om een variabel dan wel vast pensioen gaat blijkt niet bekend te zijn bij de medewerkers.

Pensioen niet het belangrijkste voor jongeren

Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat jongere generaties hun pensioen minder belangrijk vinden. In de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar kiezen de geïnterviewden eerder voor een 15% hoger salaris dan voor een 40% hoger pensioen.