Fill 1

Maatregelen Prinsjesdag 2022

Het draaide afgelopen Prinsjesdag vooral om de energienota en koopkrachtplaatjes. Maar er werden ook een aantal andere maatregelen aangekondigd.

Stijging minimumloon
De belangrijkste maatregel is de stijging van het minimumloon. Bovenop de gebruikelijke indexatie is een extra verhoging van 8,05% toegezegd. De totale stijging van het minimumloon komt daarmee op 10,15%. Alle uitkeringen die gebaseerd zijn op het minimumloon stijgen daardoor ook.

Oordeel bedrijfsarts leidend bij re-integratietoets
Bij de val van het kabinet werd het voorstel om het oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de beoordeling of het re-integratietraject voldoende is uitgevoerd controversieel verklaard. Het komt dus in 2023 opnieuw op de agenda. Tot die tijd blijft het oordeel van het UWV leidend. Daardoor blijft het risico bestaan dat ondanks dat de werkgever alle aanbevelingen van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, het UWV de inspanningen niet voldoende acht en een sanctie kan opleggen.