Fill 3 Copy

Loondoorbetaling bij ziekte AOW’ers naar 6 weken

Voor werkende AOW’ers die ziek worden gold bij wijze van overgang lange tijd een loondoorbetalingsperiode van 13 weken. Per 1 juli 2023 wijzigt deze termijn naar 6 weken.

Maatregel definitief
De maatregel is vastgelegd in de Verzamelwet 2023 van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en wordt daarmee dus definitief. De regering wilde afwachten of de angst dat AOW’ers jongere medewerkers zouden verdringen van de arbeidsmarkt gerechtvaardigd was. Al eerder bleek dat dat niet het geval is.

Reactie vakbonden negatief
De vakbonden hebben laten weten de verkorting een slechte maatregel te vinden. De positie van de oudere werknemer bij ziekte wordt minder sterk en zij vrezen dat, ondanks dat de overheid geen signalen van verdringing heeft gehad, dat het de concurrentiepositie van reguliere werknemers uitholt.