Fill 9 Copy 2

Loondoorbetaling AOW’ers vrijwel zeker naar 6 weken

De termijn van loondoorbetaling bij arbeidsongeschikte medewerkers die de AOW-leeftijd zijn gepasseerd gaat vrijwel zeker naar 6 weken. Dat blijkt uit de Verzamelwet 2023. Op dit moment moet een werkgever 13 weken het loon doorbetalen.

Geen verdringing

Die termijn was overeengekomen omdat de angst bestond dat AOW’ers jongere medewerkers zouden verdringen van de arbeidsmarkt omdat de werkgevers minder verplichtingen hebben. Uit een evaluatie blijkt dat hier geen sprake van is. Het kabinet heeft geen signalen van die verdringing gehad.

AOW-gerechtigde werknemers waren vaak al in dienst

Of dit uiteindelijk ook zal resulteren in een toename van het aantal AOW’ers in loondienst is de vraag. De groep werkgevers die geen AOW’ers in dienst nemen vanwege de vergrote kans op ziekte is beperkt (10%). De meeste werkgevers hebben geen werknemers uit die leeftijdscategorie omdat ze die simpelweg niet kunnen vinden. En de meeste AOW-gerechtigde werknemers die wél een dienstverband hebben, waren doorgaans vóór pensioenleeftijd al in dienst bij die werkgever.

Wetswijziging per 1 juli 2023 effectief

Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari 2023 zou ingaan. Maar vanwege verwachte problemen bij de Ziektewetuitvoering van het UWV is dit uitgesteld naar juli 2023. Dat geeft het uitvoeringsorgaan ook meer tijd om dit voor te bereiden.