Fill 6 Copy 3

Kwart Nederlandse vijftigplussers had pensioen graag anders opgebouwd

Uit onderzoek blijkt dat bijna 25% van de Nederlanders van 50 jaar en ouder achteraf bezien méér had willen doen voor het eigen pensioen. Bijvoorbeeld door méér te sparen of door in plaats van te sparen meer te investeren en te beleggen.

Een derde maakt zich, mede ingegeven door de hoge inflatie en de gestegen energiekosten, ook zorgen over de hoogte van de pensioenuitkering. Omdat zij niet willen of kunnen bezuinigen op de uitgaven, verwacht een groot deel hiervan langer te moeten doorwerken, terwijl ze liever juist mínder of helemaal niet meer willen werken.