Fill 3 Copy

Kortere loondoorbetaling AOW’ers uitgesteld

Eerder berichtten wij dat de loondoorbetalingstermijn bij ziekte voor AOW-gerechtigden per 1 april 2021 zou worden verlaagd van 13 naar 6 weken. Vlak vóór de beoogde ingangsdatum heeft het ministerie van SZW het voorstel echter ingetrokken.

Uitvoeringsproblemen UWV

Uit een uitvoeringstoets door het UWV bleek dat de gevolgen voor de uitvoering van de Ziektewet groter zijn dan gedacht. De instantie heeft méér voorbereidingstijd nodig. De ingangsdatum is daardoor uitgesteld naar 1 januari 2022.