Fill 1

Keuzemogelijkheden pensioen nauwelijks benut

Medewerkers die een pensioenregeling hebben bij een verzekeraar hebben doorgaans een premieregeling.  Op pensioendatum komt dan een som geld vrij die zij moeten besteden aan pensioen. Ze hebben daarbij onder andere de keuze om door te beleggen met dat geld. De uitkering is dan mede afhankelijk van de beleggingsresultaten. Dit is de zgn. ‘variabele uitkering’.

Variabele uitkering nog maar weinig gekozen

Slechts 0,1% van alle lopende uitkeringen is echter variabel. Dat laat het Sectorbeeld Pensioen van de AFM zien. Gepensioneerden kiezen vrijwel altijd voor een vaste en gelijkmatige uitkering. Alleen de hoog/laag-constructie, waarbij in de eerste jaren een hogere uitkering plaatsvindt, is nog enigszins in trek (36%).

Voorkeur voor standaardoptie, ook tijdens opbouwperiode

De AFM vraagt zich af of dit bewuste keuzes zijn geweest. Bij veel uitvoerders is een vaste en gelijkmatige uitkering namelijk de standaardoptie. Tijdens de pensioenopbouw constateert de AFM namelijk hetzelfde beeld: een zeer klein deel van de medewerkers maakt gebruik van de beleggingsvrijheid die zij hebben. Zeker het vrije beleggen, waarbij je helemaal zelf bepaalt wat er met de inleg gebeurt, gebruikt de medewerkers amper. En slechts 8% kiest voor een beleggingsprofiel dat anders is dan de standaard.