Fill 1

Invloed van corona op verzuimcijfers

Het Verbond van Verzekeraars onderzocht met behulp van de data van verzekeraars wat de invloed van het coronavirus is op het ziekteverzuim. Zij keken daarbij naar het aantal ziekmeldingen maar ook naar de gemiddelde ziekteduur.

Minder ziekmeldingen door lockdowns

Na de eerste coronabesmetting in februari 2020 nam het aantal ziekmeldingen flink toe. Daarná daalde het weer sterk. De lockdowns werden van kracht, sectoren gingen dicht en andere medewerkers werkten veelal vanuit huis. Besmettingen werden daardoor voorkomen en tegelijkertijd ervoeren mensen door het thuiswerken een hogere drempel om zich ziek te melden.

Medewerkers wel langer ziek

De medewerkers die zich wel ziek meldden, waren gemiddeld langer ziek. Het Verbond van Verzekeraars geeft daarvoor als verklaring onder andere de langere wachttijden voor operaties door de focus op corona. Een andere oorzaak waren de beperkte mogelijkheden om te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf dicht moest. Maar een deel van de met corona besmette medewerkers kreeg ook te maken met langdurige ziekteverschijnselen.