Fill 1

Introductie nieuw pensioenstelsel uitgesteld

Het stond op de planning voor 1 januari 2022, maar Koolmees heeft laten weten dat de introductie van het nieuwe pensioenstelsel met een jaar wordt uitgesteld. De belangrijkste reden is dat de internetconsultatie zó veel reacties heeft opgeleverd dat de afstemming met de sociale partners, de pensioenuitvoerders en de toezichthouders meer tijd in beslag neemt.

Wetsvoorstel niet eerder dan begin 2022

Gezien de gebruikelijke vervolgstappen in het wetstraject, concludeerde de demissionair minister dat het wetsvoorstel waarschijnlijk niet eerder dan begin 2022 kan worden ingediend. Hij vond het dan ook niet reëel om inwerkingtreding per 1 januari 2022 na te streven. Uitgesloten is echter niet dat bepaalde onderdelen wél vóór 2023 ingaan.

Overstap naar nieuwe stelsel ook uitgesteld

Hoewel Koolmees formeel de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe stelstel óók een jaar opschuift, schrijft hij dat alle betrokken partijen ernaar streven om de eerder gecommuniceerde datum van 1 januari 2026 te halen. Zij moeten de overgang dan echter wel in drie in plaats van vier jaar realiseren.