Fill 6 Copy 3

Behoefte aan second opinion oordeel bedrijfsarts valt mee

Vanaf 1 juli 2017 hebben arbeidsongeschikte medewerkers de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen op een oordeel door de bedrijfsarts. De behoefte hieraan blijkt mee te vallen.

1 op de 4.000

Uit cijfers van de grootste pool van bedrijfsartsen voor second opinions blijkt dat jaarlijks 1 op de 4.000 werknemers de behoefte voelt om een ander naar het oordeel van hun bedrijfsarts te laten kijken. Dit staat in schril contract met de verwachting van de politiek, die dacht dat 1 op de 500 medewerkers een second opinion zou aanvragen.

Verschillende redenen

Partijen verschillen van mening over de reden van deze beperkte belangstelling. Ze wijzen op het vertrouwen van de medewerkers in hun bedrijfsarts, waar anderen de oorzaak zoeken in de onbekendheid met de second opinion en het feit dat werknemers wellicht bang zijn dat hun relatie met de werkgever hierdoor verslechtert.