Fill 1

Initiatief naar UWV voor herbeoordeling WGA 80-100%

Het UWV heeft in het kader van het wegwerken van hun achterstanden een nieuwe, tijdelijke maatregel aangekondigd. Het initiatief tot de herbeoordeling van medewerkers die 80 tot 100%, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering krijgen, komt bij de uitvoerder zelf te liggen. De werkgever hoeft deze dus niet zelf aan te vragen.

Contact op logische momenten

Het UWV neemt dan op logische momenten maar ten minste één keer per jaar contact op met de medewerker. In de praktijk betekent het dat de medewerker een vragenlijst krijgt toegestuurd en dat zij naar aanleiding van die vragenlijst kijken of een herbeoordeling nodig is.

Gevolgen WGA 80-100%-uitkering voor werkgever veranderen niet

De maatregel heeft als belangrijkste doel het verlichten van de werklast bij het UWV. De werkgever die eigenrisicodrager is, moet bij een WGA-uitkering van een 80 tot 100% arbeidsongeschikte medewerker wel de volledige uitkering blijven betalen en voor (grotere) werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, blijft de verhoogde premie van toepassing.