Fill 3 Copy

Grote zorgen bij NIBUD over bedrag ineens

Per 1 januari 2023 moet het mogelijk worden om direct voorafgaand aan je pensioen eenmalig een bedrag van maximaal 10% uit je pensioenpot op te nemen. De financiële effecten hiervan zijn vaak niet helder en ook het moment van opname speelt een belangrijke rol.

Gevolgen voor pensioenuitkering

Een bedrag ineens opnemen klinkt aantrekkelijk, maar heeft uiteraard gevolgen voor de uiteindelijke pensioenuitkering. Het is voor consumenten nagenoeg onmogelijk om dit zelf uit te rekenen. Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen hier wel behulpzaam bij zijn, maar hebben geen inzicht in de totale financiële positie van de deelnemer. Pensioenadviseurs kunnen dit wel, maar de kosten vormen voor veel mensen een te hoge drempel om er een in te schakelen.

Fiscale consequenties

En dan is er ook nog het fiscale aspect. Het maakt voor de te betalen belasting namelijk uit of je het bedrag ineens opneemt vóór of ná je AOW-leeftijd. Daarnaast kan de opname van een bedrag ineens nadelige gevolgen hebben voor de huur- en zorgtoeslag.

Aanvullende maatregelen

Het NIBUD pleit er dan ook voor om in ieder geval voor het fiscale aspect door aanvullende maatregelen te nemen. Zij denken dan bijvoorbeeld aan een speciaal belastingtarief en het niet laten meetellen van het bedrag als inkomen bij bepaling van de toeslagen.